top of page

       Alleluja! Żyje Pan!
Aby zwycięstwo dobra nad złem
                   i życia nad śmiercią,
będące przesłaniem Świąt Wielkanocnych, stało się źródłem miłości, radości i nadziei.
      Błogosławionych Świąt
            Zmartwychwstania Pańskiego!

bottom of page